info.htm

Prywatna stacja badawcza transferu radiacyjnego oraz własności optycznych aerozoli atmosferycznych - SolarAOT w Strzyżowie

 

Stacja badawcza SolarAOT powstała w okolicach Strzyżowa (woj. podkarpackie) w 2003. Głównym celem prowadzonych na niej pomiarów jest badanie zmian klimatycznych oraz procesów klimatycznych. Prowadzone na stacji obserwacje składowych bilansu energetycznego na powierzchni Ziemi oraz własności optycznych aerozoli atmosferycznych mają na celu poznanie wpływu aerozoli atmosferycznych na klimat na terenie Polski południowo wschodniej. Położenie stacji z dala od lokalnych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych sprawia, iż obserwacje aerozolu są reprezentatywne dla znacznego obszaru geograficznego, zaś badania odnoszą się to aerozolu transportowanego z różnych rejonów Europy oraz północnej Afryki i Bliskiego wchodu.  

 

 

Prowadzone pomiary  
  • grubość optyczna aerozolu za pomocą Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer MFR-7
  • pełny bilans radiacyjny z wykorzystaniem pyranometrów oraz pyrgeometrów
  • pomiary spektralne współczynnika odbicia podłoża
  • współczynnik rozpraszania całkowitego oraz rozpraszania wstecznego z wykorzystaniem Nephelometru Aurora 4000
  • koncentracje węgla cząsteczkowego oraz współczynnika absorpcji aerozolu z wykorzystaniem AE-31/MAGEE Aethalometer
  • podstawowe pomiary meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza na wysokości 2 m oraz profil temperatury w glebie i powietrzu do wysokości 24 metrów, ciśnienie powietrza, prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10, 16 oraz 24 metry, natężenie, suma opadu, grubość pokrywy śnieżnej, detekcja wyładowań atmosferycznych, gradient potencjału pola elektrycznego, dawka promieniowania jonizującego)
  • monitoring zachmurzenia przy użyciu kamery nieba
IOPAN