info.htm

Rozszerzenie sieci badawczej PolandAOD w ramach Uczniowskiej Badawczej Kampanii Klimatycznej

 

Badania własności optycznych aerozoli atmosferycznych w ramach sieci PolandAOD będą rozszerzone o obserwacje prowadzone przez uczniów ok. 20-25 szkołach gimnazjalnych i średnich w ramach Uczniowskiej Badawczej Kampanii Klimatycznej projektu GLOBE. Część edukacyjna Kampanii koordynowana jest przez Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa (http://www.gridw.pl/) w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomiary prowadzone przez uczniów wykonywane będą przy pomocy prostego fotometru słonecznego, który nieodpłatnie będzie dostarczony do wybranych szkół. Dodatkowo, uczniowie będą wykonywali pomiary podstawowych parametrów meteorologicznych: temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz prowadzili  obserwacje rodzajów chmur oraz stopnia zachmurzenia, koloru nieboskłonu oraz szacowali widzialność. Wyniki pomiarów będą przesyłana za pośrednictwem strony internetowej do koordynatora sieci PolandAOD, którym jest Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Strona internetowa umożliwi wizualizację otrzymanych wyników, porównanie wartości z innymi szkołami oraz analizę aktualnej sytuacji meteorologicznej i jakości powietrza nad Polską.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest głównie do szkół uczestniczących w międzynarodowym projekcie edukacyjnym GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Wynika to z faktu, że w szkołach tych prowadzone są pomiary i obserwacje atmosferyczne, które częściowo będą wykorzystywane w ramach niniejszych badań. Nie jest to jednak warunek konieczny i do projektu mogą przystąpić szkoły z poza projektu GLOBE.

 

Dlaczego warto przystąpić do projektu?

Jednym z celów projektu jest zbliżenie nauki do społeczeństwa aby wykorzystać potencjał ludzi młodych i zaszczepić w nim iskrę odkrywcy. Ponadto zmodyfikowanie programów nauczania w szkole aby stały sie one bardzie atrakcyjne i mnie oderwane od rzeczywistości. W zamian naukowcy oczekiwać będą pomowcy  prowadzeniu monitoringu środowiska naturalnego, który pomoże im rozszerzyć i uzupełnić prowadzone przez nich badania.

 

Cele naukowo-dydaktyczne

Uczniowie szkół, które przystąpią do projektu będą mogli aktywnie włączyć się w badania naukowe dotyczące problematyki aerozolu atmosferycznego. Będą nie tylko prowadzili pomiary ale również pogłębiali swoją wiedzę w kierunku procesów fizycznych i chemicznych z udziałem aerozoli oraz procesów klimatycznych.

 

Rozpoczęcie projektu

Start projektu planowany jest na wiosnę 2013 r.

 

Zakończenie projektu

Oficjalne zakończenie Kampanii klimatycznej nastąpi latem 2014 r. jednak pomiary aerozolowe będą mogły być kontynuowane do odwołania.

 

Szkolenie nauczycieli

Rozpoczęcie projektu zostanie poprzedzone szkoleniem nauczycieli z zakresu prowadzenia pomiarów fotometrem słonecznym, przesyłania danych, analizy uzyskanych wyników. Projekt będzie współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Badawczej Kampanii Klimatycznej. Mamy nadzieje, że ze szkolenia powstanie materiał filmowy, który będzie mógł być swobodnie dystrybuowany lub zostanie przeprowadzona transmisja live w internecie. 

 

Zgłoszenie do projektu

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: kmark@igf.fuw.edu.pl

 

Kryteria wyboru szkoły do projektu

Ze względu na ograniczone fundusze liczba szkół, które otrzymają sprzęt pomiarowy oraz liczbę przeszkolonych nauczycieli jest ograniczona do ok. 20-25. Jeśli będzie więcej zgłoszeń kryterium wyboru szkoły będzie podyktowane względami naukowymi, a w dalszej kolejności aktywnością w projekcie GLOBE.

 

Co jeśli szkoła nie zostanie wybrana do projektu?

Jeśli zainteresowanie uczestnictwem w programie przekroczy nasze oczekiwania to niezakwalifikowane szkoły będą mogły zakupić fotometr słoneczny lub wykonać jego uproszczoną wersję. Obecnie nie jest znana cena fotometru gdyż budowany jest prototyp urządzenia ale prawdopodobnie będzie to kwota ok. 3-4 tyś zł. Ponadto, przewidujemy nagranie video umożliwiające nauczycielom i uczniom zapoznanie się z tematyką badań i sposobem prowadzenia pomiarów.

 

Nagrody za aktywny udział w projekcie

Co roku najaktywniejsi uczniowie będą mogli wziąć udział w kilku dniowym rejsie po Bałtyku statkiem badawczym OCEANIA należącym do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.