info.htm

Uprzejmie informujemy, że Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD pod patronatem merytorycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Oceanologii PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacji EkoPrognoza.pl, Instytutu Geofizyki PAN, Centrum Studiów Polarnych, Sopockiego Towarzystwa Naukowego oraz fundacji Pro-Physica organizuje w Warszawie w dniach 2 do 4 lipca 2017 roku III krajową konferencję naukową nt.

rola aerozolu w systemie klimatycznym

Główne tematy konferencji:

·                 Własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne aerozolu

·         Satelitarne i naziemne metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu

·         Procesy fizykochemiczne z udziałem aerozolu

·         Efekt bezpośredni i pośredni aerozolu na klimat

·         Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozolu

·         Modelowanie transportu zanieczyszczeń i jakości powietrza

·         Nowoczesne metody pomiarowe własności fizykochemicznych aerozolu

·         Własności optyczne i radiacyjne smogu arktycznego

 

Ważne daty:

 

·         31 maja 2017 r. Koniec nadsyłania streszczeń wystąpień

·         5 czerwca 2017 r. Decyzja w sprawie akceptacji wystąpień

·         15 czerwca 2017 r. Końcowy program konferencji

·         30 czerwca 2017 r. Zakończenie rejestracji internetowej

·         3– 4 lipca 2017 r. Rejestracja podczas konferencji

 

Opłata konferencyjna:

  • 150 zł Studenci oraz doktoranci

  • 250 zł Pracownicy naukowi

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Zapewniamy jedynie obiady oraz uroczystą kolację w dniu 3 lipca.