info.htm

Lokalizacja:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (www.iopan.gda.pl)

ul. Powstańców Warszawy 55

87-712 Sopot