info.htm

Komitet Organizacyjny Konferncji:

  • mgr Michał Chiliński, IGFUW, Warszawa

  • dr Joanna Legeżyńska, IO PAN, Sopot/CSP

  • mgr Justyna Lisok, IGFUW, Warszawa

  • mgr Piotr Markuszewski, IO PAN, Sopot

  • mgr Paulina Pakszys, IO PAN, Sopot

  • mgr Agata Strzałkowska, IO PAN, Sopot

  • mgr Olga Zawadzka, IGFUW, Warszawa