info.htm

Granty w latach 2010-2013

 

W latach 2010-2013 w Instytucie Geofizyki UW zrealizowano dwa granty Narodowego Centrum Nauki:

 

1. Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską, decyzja nr 1283/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013
2. Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych, decyzja Nr 1276/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013

 

W ramach tych grantów wyposażono stacje w Warszawie, Sopocie i Strzyżowie w radiometry Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer MFR-7 oraz zbudowano kalibrator do pomiarowe korekcji kątowej radiometrów. Przeprowadzono coroczne kalibracje radiometrów oraz fotometrów słonecznych a także kampanie polowe w Sopocie oraz Strzyżowie. 

 

W ramach pierwszego projektu

- stworzono algorytmu detekcji PBL na podstawie obserwacji ceilometrem CHM15k

- opracowano metody wyznaczania profili pionowych ekstynkcji na podstawie obserwacji ceilometrem CHM15k

- opracowano wyniki kampanii pomiarowych w Sopocie w kontekście wymuszania radiacyjnego aerozoli

- przeprowadzono symulacje wymuszania radiacyjnego aerozoli przy użyciu modelu transferu radiacyjnego oraz wyników z detektora MODIS

 

W ramach drugiego projektu

- stworzono algorytmy do wyznaczania własności optycznych aerozoli takich jak grubość optyczna, albedo pojedynczego rozpraszania na podstawie synergii danych satelitarnych, obserwacji naziemnych oraz wyników z modelu transportu zanieczyszczeń

- opracowano wyniki badan własności optycznych aerozoli wulkanicznych po wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii w kwietniu 2010 r. przeprowadzonych w stacjach sieci Poland-AOD

- przeprowadzono badania wpływu aglomeracji miejskiej Warszawy na kolumnowe własności optyczne aerozoli na podstawie danych z LTR Warszawie oraz stacji AERONETu w Belsku oraz obserwacji satelitarnych z detektora MODIS

- opracowano metodę wyznaczania własności przy użyciu radiometru MFR-7

- zbudowano system do prowadzenia radiosondaży aerozlogicznych

 

 

W latach 2010-2013 IGF UW otrzymał dofinansowanie z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na wyposażenie  „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”, inwestycja aparaturowa, 519/FNiTP/115/2010. Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat zawiera:

- nephelometr polarny Aurora 4000

- aethalometr AE31

- fotometr polarnych CIMEL

- lidar aerozolo-ramanowsko-depolaryzacyjny