info.htm

Aerozolowa sieć badawcza Poland-AOD

 

Poland-AOD jest konsorcjum naukowym krajowych instytucji badawczych powołanym w Warszawie 26 października 2011 roku. Głównym celem sieci PolandAOD jest integracja badań na wpływem aerozoli na system klimatyczny poprzez

- prowadzenie w trybie quasi-ciągłym pomiarów własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych

- prowadzenie pomiarów składowych bilansu radiacyjnego na powierzchni ziemi i na górnej granicy atmosfery

- rozwijanie technik pomiarowych i metod odwrotnych

- rozwijanie metod numerycznych do symulacji transportu zanieczyszczeń

- tworzenie modeli do badania oddziaływania aerozoli na bilans energetyczny.

 

W skład sieć badawczej wchodzą:

- Laboratorium Transferu Radiacyjnego oraz Laboratorium Pomiarów Zdalnych Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

- Stacja Pomiarowa Instytutu Oceanologii w Sopocie

- Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie koło Rzeszowa

- Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Stacja Badawcza w Rzecinie Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

- Stacja Badawcza w Dębrzynie Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

- Fundacja EkoPrognoza.

- Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław-Biskupin, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

- Stacja Badawcza Zakładu Meteorologii i Klimatologii, Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 


Pokaż PolandAOD na większej mapie

 

Szczegółowe Cele Badawcze:    

1) Badanie eksperymentalne oraz modelowe bezpośredniego efektu aerozolowego (na powierzchni Ziemi i górnej granicy atmosfery) na terenie Polski,

2) Opracowanie klimatologii własności optycznych aerozoli atmosferycznych nad Polską,

3) Badanie transformacji własności optycznych aerozoli na podstawie obserwacji oraz wyników uzyskanych przy pomocy modeli transportu zanieczyszczeń (NAAPS, GEM-AQ),

4) Rozwijanie metod odwrotnych służących do wyznaczania własności optycznych atmosfery na podstawy synergii obserwacji atmosferycznych,
5) Walidacja metod odwrotnych służących do wyznaczania własności optycznych atmosfery, 

6) Rozwijanie metod obserwacyjnych obejmujących pomiary in-situ oraz metody zdalne,

7) Kalibracja fotometrów słonecznych, radiometrów słonecznych, nefelometrów, aethalometrów oraz ceilometrów i lidarów aerozolowych.

8) Rozwijanie modeli numerycznych do prognozowania własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli.

 

Finansowanie:

Sieć badawcza jest częściowo finansowana z własnych środków instytucji wchodzących w skład konsorcjum oraz projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki:

- Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących, okres realizacji: 2013-2018

 

Funduszu Nauki i Technologii Polskiej:

- Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie  „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”, inwestycja aparaturowa, 519/FNiTP/115/2010, czas realizacji 2010-2013.

 

oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską, decyzja nr 1283/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013
- Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych, decyzja Nr 1276/B/P01/2010/38, okres realizacji: 2010-2013

Popularyzacja nauki:

W ramach działań statutowych sieć Poland-AOD angażuje się w popularyzację nauki poprzez angażowanie uczniów w prowadzenie pomiarów atmosferycznych, które wykorzystywane są do badań naukowych prowadzonych w sieci.  Planowane jest rozszerzenie pomiarów aerozolowych o około 20 szkół zrzeszonych w ramach projektu edukacyjnego GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Obserwacje grubości optycznej aerozolu będą w tym przypadku prowadzone przez uczniów szkół gimnazjalnych i średnich przy użyciu prostych fotometru słonecznego opracowanego w ramach sieci.

 

Wykorzystanie danych:

Właścicielem danych jest konsorcjum Poland-AOD. Dane przeznaczone do prac naukowo-rozwojowych przekazywane są w sposób nieodpłatnie. W tym celu należy skontaktować się z koordynatorem sieci. Wykorzystanie danych w publikacjach, wystąpieniach konferencyjnych lub innych materiałach opublikowanych w formie elektronicznej lub papierowej powinno być zawierać informacje o jego źródle (Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD) ze wskazaniem oficjalnej nazwy stacji badawczych z których pochodzą dane pomiarowe. W przypadku, gdy w pracy naukowej wykorzystane dane stanowią istotną część, autor publikacji powinien zaproponować współautorstwo osobą odpowiedzialnym za przygotowanie danych wskazanym poprzez koordynatora sieci Poland-AOD.