info.htm

Laboratorium Transferu Radiacyjnego w Instytucie Geofizyki UW

 

Głównym celem pomiarów prowadzonych w Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) jest badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych i chmur oraz określanie bilansu radiacyjnego i energetycznego na powierzchni ziemi poprzez analizę transferu promieniowania w atmosferze. Badania prowadzone są przy użyciu technik teledetekcyjnych oraz metod in situ. Techniki zdalne pozwalają na detekcję aerozoli transportowanych w całej troposferze. Przykładem są drobiny piasku saharyjskiego obserwowane często w okresie wiosennym, pył wulkaniczny rejestrowany nad Polską w kwietniu 2010 r. czy aerozole emitowane w czasie pożarów biomasy, które najczęściej nad Polska są obserwowane pod koniec lata.

 
LTR powstało podczas międzynarodowej kampanii pomiarowej SAWA (SAharan dust over Warsaw) w 2005r. Od tego czasu Laboratorium jest stale rozwijane i uzupełniane w przyrządy pomiarowe. W latach 2011-2012 planowany jest znaczny rozwój LRT związany z pozyskaniem aparatury naukowo-badawczej ze środków pochodzących z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Obecnie w skład LTR wchodzi platforma pomiarowa na dachu budynku oraz pomieszczenia laboratoryjne.

 
Lista sprzętu pomiarowego:  
 • automatyczna stacja pogody, WXT510
 • anemometr ultradźwiękowy Young 81000
 • radiometry: pyranometry (CM21 CM22), pyrgeometr (CGR3),
 • sun tracker STR22,
 • fotometr słoneczny Microtops,
 • radiometr słoneczny MFR-7 ShadowBand
 • multispektralny fotometr słoneczny MSSP
 • ceilometer CHM-15K
 • prototypowy lidar mikroimpulsowy
 • nephelometr Aurora 4000
 • aethelometr AE31
 • zestaw do odbioru danych satelitarnych z satelity MSG
 • zestaw do odbioru danych radiosondażowych.
zfa2