info.htm

Komitet Naukowy:

 • dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, AR, Poznań

 • dr hab. Mirosław Darecki, IO PAN, Sopot

 • dr hab. Jacek Kamiński, EkoPrognoza, Warszawa

 • prof. dr hab. Janusz Krzyścin, IGF PAN, Warszawa

 • dr Maciej Kryza, UWr, Wrocław

 • dr Przemysław Makuch, IO PAN, Sopot

 • dr hab. Krzysztof Markowicz, IGFUW, Warszawa

 • prof. dr hab. Krzysztof Miętus, UG, Gdańsk

 • prof. dr hab. Krzysztof Migała, ZKOA, UWr, Wrocław

 • dr hab. Tomasz Petelski, IO PAN, Sopot

 • dr Michał Posyniak, IGF PAN, Warszawa

 • prof. dr hab. Jacek Piskozub, IO PAN, Sopot

 • dr Anna Rozwadowska, IO PAN, Sopot

 • prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, FUW, Warszawa

 • dr Iwona Stachlewska, IGFUW, Warszawa

 • dr Joanna Strużewska, PW, Warszawa

 • dr Joanna Uscka-Kowalkowska, UMK, Toruń

 • dr Małgorzata Werner, UWr, Wrocław

 • dr Olga Zawadzka, IGFUW, Warszawa

 • dr hab. Tymon Zieliński, IO PAN, Sopot