info.htm

Rejestracja uczestnictwa w konferencji

W celu opłaceniu kosztów uczestnictwa w konferencji prosimy o dokonanie przelewu w kwocie:

250 zł pracownicy naukowi

150 zł studenci oraz doktoranci

na konto 86113011210006562315200023 banku BGK Oddział w Gdańsku z dopiskiem PolandAOD Imię i Nazwisko

należące do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

 

Rachunek potwierdzający opłacenie opłaty konferencyjnej można będzie uzyskać podczas konferencji lub pisząc na maila: pakszys@iopan.gda.pl