info.htm

STUDIA DOKTORANCKIE 

 

24.04.2013

 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim ogłaszają nabór na 4 letnie studia doktoranckie. Termin składania dokumentów mija 20 maja 2013 r. 

Szczegółowy opis tematów badawczych z zakresu optyki aerozoli oraz modelowania klimatu

tematu 1

tematu 2

 

1.12.2012

Instytut Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów studia doktoranckie od października 2013 r. w zakresie badań nad wpływem aerozoli absorbujących na system klimatyczny. Temat ten będzie realizowany w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2018.  W ramach projektu powołana zostanie nowa grupa badawcza skład które wejdą pracownicy Instytutu Geofizyki Wydziały Fizyki UW oraz dwóch nowych doktorantów oraz nowa osoba ze stopniem doktora (Postdoc). Grupa ta będzie działać w ramach infrastruktury naukowej sieci badawczej Poland-AOD co będzie związane z prowadzeniem badań głównie na terenie stacji badawczy wchodzących w skład sieci. Temat badań obejmujący procesy klimatyczne z udziałem aerozoli absorbujących jest jednym z najsłabiej poznanych oddziaływań w systemie klimatycznym. Wg ostatniego raportu IPCC aerozole absorbujące mają istotne znaczenie w wielu procesach fizycznych zachodzących w atmosferze z udziałem chmur oraz na powierzchni ziemi. Z tego względu realizowany projekt jest nie tylko ważny z punktu widzenia klimatu Polski ale również zmian klimatycznych w skali globalnej. Zaproponowana metodologia badań jest nowa i względna połączenie badań eksperymentalnych z modelowaniem numerycznym przy użyciu modelu klimatu.

Proponujemy wykonanie dwóch doktoratów z następującej tematyki badawczej:

- Metodologia wyznaczania profili pionowych własności optycznych aerozoli absorbujących w oparciu o synergię technik teledetekcyjnych oraz pomiarów in-situ prowadzonych z powierzchni ziemi oraz na pokładzie bezzałogowego samolotu badawczego. 

- Wpływ aerozoli aprobujących na zmianę albeda powierzchni śniegu i wymuszanie radiacyjne.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Krzysztofem Markowiczem z IGFUW w Warszawie.

 

8.06.2011

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie we współpracy z NASA Goddard oraz Uniwersytetem Warszawskim ogłasza nabór na studia doktoranckie w zakresie badań optyki aerozoli atmosferycznych. W ramach studium przewiduje się włączenie w badania prowadzone w sieci badawczej AERONET, a w szczególności w jej część morską (Marine AERONET) oraz Polską sieć PolandAOD. Celem badań prowadzonych w ramach doktoratu będzie analiza czasoprzestrzennej zmienności własności optycznych aerozoli atmosferycznych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Tymonem Zielińskiem z IO PAN w Sopocie lub Krzysztofem Markowiczem z IGFUW w Warszawie.

Studium doktoranckie w IOPAN