info.htm

Komitet Organizacyjny Konferncji:

  • Olga Zawadzka, IGFUW, Warszawa
  • Michał Chiliński, IGFUW, Warszawa
  • Piotr Markuszewski, IO PAN, Sopot
  • Paulina Pakszys, IO PAN, Sopot
  • Elżbieta Markowicz