info.htm

Poszukiwany adiunkt naukowy do pracy przy grancie OPUS- NCN.

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje adiunkta naukowego do realizacji projektu OPUS: "Asymilacja danych a jakość modelowania zanieczyszczeń powietrza". Wymagania stawianie osobom zainteresowanym udziałem w konkursie:  

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o Ziemi, fizyki, chemii lub matematyki.  

2. Doświadczenie w pracy z modelami numerycznymi oraz pracy w środowisku Linux.  

3. Umiejętność programowania (atutem będzie R i Fortran).  

4. Biegła znajomość języka angielskiego.  

5. Swoboda w przygotowywaniu publikacji naukowych w języku angielskim.