info.htm

Zgoszenie streszcze konferencyjnych do 15 lipca 2013 r:

W celu zgoszenia streszczenia lub uczestnictwa w konferencji prosimy uy nastpujcego linku googledoc