info.htm

Stacja Badawcza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 

 

Głównym celem pomiarów prowadzonych na stacji Sopot zlokalizowanej w Instytucie Oceanologii PAN jest badanie własności fizycznych, w tym przede wszystkim optycznych, aerozoli atmosferycznych oraz określanie bilansu radiacyjnego i energetycznego na powierzchni ziemi poprzez analizę transferu promieniowania w atmosferze. Badania prowadzone są przy użyciu technik teledetekcyjnych oraz metod in situ. Stacja Sopot jest partnerem w europejskim programie ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure Network) (www.actris.net).

 

 

Prowadzone pomiary  
  • aerozolowa grubość optyczna za pomocą fotometrów słonecznych Microitops oraz Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer MFR-7
  • profile współczynnika ekstynkcji aerozolu za pomocą lidaru Raymatrics Backscatter Lidar model LB10 D-200
  • Radiacja słoneczna z wykorzystaniem pyranometrów Kipp&Zonen
  • Współczynnik rozpraszania całkowitego oraz rozpraszania wstecznego z wykorzystaniem Nephelometru TSI
  • Koncentracje oraz rozkłady rozmiarów cząstek aerozolu z wykorzystaniem laserowych liczników cząstek typu CSASP-100 oraz TSI counter i TSI Condensation Particle Counter
  • Koncentracje sadzy oraz współczynnika absorpcji aerozolu z wykorzystaniem AE-31/MAGEE Aethalometer
IOPAN