info.htm

Obserwatorium Meteorologiczne Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu

 

 

Obserwatorium Meteorologiczne UMK zlokalizowane jest w Toruniu, w zachodniej czci miasta na osiedlu Bielany. Skada si ono ze standardowego ogrdka meteorologicznego oraz tarasu obserwacyjnego, usytuowanego na dachu Wydziau Nauk o Ziemi UMK. W Ogrdku meteorologicznym realizowany jest standardowy zakres pomiarw meteorologicznych oraz pomiary bilansu promieniowania, natomiast na tarasie wykonywane s przede wszystkim obserwacje aktynometryczne i nefologiczne.

Gwnym celem pomiarw prowadzonych w Obserwatorium s badania klimatu i bioklimatu miasta, bilansu promieniowania sonecznego, ekstynkcji bezporedniego promieniowania sonecznego w atmosferze, wasnoci optycznych aerozoli i inne. Wanym zadaniem badawczym realizowanym w Obserwatorium s take badania porwnawcze pomiarw uzyskiwanych za pomoc rnych przyrzdw (w tym manualnych).

 
Torun

Prowadzone pomiary

1.  Podstawowe pomiary meteorologiczne (od 1 stycznia 2010 r.) temperatura i wilgotno powietrza (na wysokoci 2 m), cinienie atmosferyczne, kierunek i prdko wiatru (2 wiatromierze na wysokoci 10 m), promieniowanie soneczne (cakowite, albedo i radiometr), opad atmosferyczny (deszczomierz podgrzewany RG13), temperatura powietrza (na wysokoci 5 cm) oraz temperatura gruntu (sonda na gbokoci od 0 do 100 cm). Stacje automatyczne Vaisala (MAWS 301) i Davis oraz aparatura manualna.

2.  Bilans promieniowania sonecznego nad powierzchni trawiast radiometr CNR4 firmy Kipp&Zonen)

3.  Promieniowanie soneczne bezporednie, cakowite i rozproszone i UV (tracker Solys 2 z zestawem czujnikw: pyrheliometr CHP1, pyranometry CMP22, czujnik UVS-AB-T firmy Kipp&Zonen).

4.  Grubo optyczna aerozolu (Microtops II)

5.  Usonecznienie (czujnik CSD3 firmy Kipp&Zonen)

6.  Zachmurzenie – monitorowane za pomoc kamery nieba (AllSky, SBIG)