info.htm

raport z prowadzonych badań i pomiarów

 

Luty 2015: Instalacja 4 kanałowego bliskiego pola do lidaru ramanowsko-depolaryzacyjnego w Laboratorium Transferu Radiacyjnego w Warszawie

 

Grudzień 2014: Przyłączenie Laboratorium Transferu Radiacyjnego w Warszawie do lidarowej sieci EARLINET

 

Czerwiec 2014: Kampania pomiarowa w stacji SolarAOT - testowanie oktokoptera w sondowaniu atmosfery z wykorzystaniem mikro aethalometru AE-51 oraz radiosondy RS92SGP. Impreza popularnonaukowa dla ok 250 uczniów w ramach GLOBE GAMES w stacji SolarAOT

 

Luty 2014: Opracowanie metody jedno- oraz dwukanałowej służącej do wyznaczania grubości optycznej aerozoli na podstawie obserwacji satelitarnych detektorem SEVIRI umieszczonym na satelicie geostacjonarnym MSG. Metoda bazuje na algorytmie optymalnej interpolacji, który jest wykorzystana do korekcji rozkładu przestrzennego grubości optycznej aerozolu uzyskanej z modelu transportu zanieczyszczeń lub detektora MODIS podczas referencyjnego dnia względem pomiarów prowadzonych w ramach sieci Poland-AOD. Skorygowane pole grubości optycznej jest wykorzystane następnie do oszacowania współczynnika odbicia powierzchni ziemi. Wielkość ta jest używana w kolejnych dniach do wyznaczania rozkładu przestrzennego grubości optycznej aerozolu z rozdzielczością ok 5.5 km i z interwałem czasowym 15 min.

 

Sierpień 2013: Instalacja fotometru słonecznego CIMEL w stacji SolarAOT i przyłączenie jej do sieci AERONET

 

Wrzesień 2013: Kampania pomiarowa w stacji SolarAOT - testowanie płatowca w sondowaniu atmosfery z wykorzystaniem aethalometru AE-51 oraz radiosondy RS92SGP

 

Wrzesień 2013: Organizacja I krajowej konferencji sieci badawczej Poland-AOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym"

 

Czerwiec 2013: Instalacja nowego lidaru ramanowsko-depolaryzacyjnego w Laboratorium Transferu Radiacyjnego w Warszawie zbudowanego w Instytucie Badań Troposferycznych w Lipsku.

 

Lipiec 2013: Obserwacje napływu aerozoli wyemitowanych podczas pożarów w Kanadzie.

 

Sierpień 2012: Kampania badawcza COAST2012 w Sopocie

 

Październik 2012: Kalibracja fotometrów MICROTOPS na Teneryfie

 

Sierpień 2011: Kalibracja fotometrów MICROTOPS w laboratorium na Zugspitze

 

Kwiecień 2010: Obserwacje pyłu wulkanicznego nad Polską po wybuchu Eyjafjallajökull na Islandii.

 

Wrzesień 2010: Kampania pomiarowa w stacji SolarAOT - Wymuszanie radiacyjne nad Polską

 

Wrzesień 2009: Kampania pomiarowa COAST w Rozewiu