info.htm

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO ADIUNKTA NAUKOWEGO

W ramach projektu Sonata-BIS Narodowego Centrum Nauki pt. Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących realizowanego w Instytucie Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukujemy Kandyda na stanowisko adiunkt naukowego na okres 2 lat.

Od kandydata oczekujemy predyspozycji prowadzenia symulacji numerycznych z zakresu fizyki atmosfery obejmujących:

- modelowanie własności optycznych aerozolu

- modelowanie transferu radiacyjnego w atmosferze

- modelowania klimatu

Oferujemy wysokie zarobki oraz 36 dni urlopu w skali roku.

Do obowiązków zatrudnionego adiunkta będzie należało:

1. Wyznaczenie długookresowych zmian czasowych grubości optycznej aerozolu z podziałem na wkład od węgla cząsteczkowego w rejonie Europy Środkowej w okresie 1970-2015.

2. Przygotowanie i wykonanie symulacji klimatycznych dla okresu 1970-2015 dla różnych scenariuszy emisyjnych oraz określenie na ich podstawie wpływu cząstek silnie absorbujących na zmiany czasowe temperatury powietrza w Europie Środkowej.

3. Wyznaczanie wpływu profilu pionowego cząstek silnie absorbujących na wymuszanie radiacyjne i parametr wrażliwości na zmiany klimatyczne oraz uproszczeń w parametryzacji zmienności pionowej cząstek sadzy na wyniki symulacji klimatycznych.

4 Wyznaczenie wpływu depozycji silnie absorbujących cząstek na powierzchnię śniegu na wymuszanie radiacyjne i zmiany klimatyczne.

5. Udział w polowych kampaniach pomiarowych w kraju i za granicą

6. Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Wymagania, które kandydaci muszą spełniać w chwili składania dokumentów:

1. Posiadać stopień doktora nauk fizycznych (lub równoważny).

2. Wykazać się doświadczeniem w modelowaniu własności optycznych aerozoli atmosferycznych, transferu radiacyjnego oraz w modelowaniu klimatu.

3. Wykazać się znajomością środowiska obliczeniowego MATLAB ewentualnie IDL oraz języka FORTRAN.

4. Posiadać płynną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kontakt: kmark@igf.fuw.edu.pl

Ogłoszenie o konkursie ukaże się w drugiej połowie grudnia 2015 r.