IGFMateriały dydaktyczne


Przedmioty

FILTR
Przedmiot Koordynator przedmiotu Semestr

Analiza informacji meteorologicznych

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Atmosphere and ocean dynamics

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Atmospheric Thermodynamics

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

letni

Cloud Physics

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

zimowy

Fizyczne Podstawy Teledetekcji

dr hab. Krzysztof Markowicz

zimowy

Fizyka Pogody i Klimatu

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
dr hab. Krzysztof Markowicz

zimowy

Fizyka procesow klimatycznych

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

letni

Fizyka we współczesnym świecie - globalne ocieplenie okiem fizyka

zimowy

Fotonika

dr hab. Rafał Kotyński

zimowy

Geophysical laboratory I / II

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy/letni

Ill-posed problems in atmospheric physics (1103-5`ZZPFA)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy

Intellectual Property and Entrepreneurship

prof. dr hab. Ryszard Buczyński

zimowy

Laser techniques in studies of aerosol and clouds (1103-5`TLWBA)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy

Metody numeryczne w optyce

dr Tomasz Stefaniuk
dr Piotr Wróbel

zimowy

Metody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

letni

Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Optyka Geometryczna i Instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

zimowy

Plazmonika

dr Tomasz Stefaniuk
dr Piotr Wróbel

letni

Procesy radiacyjne w atmosferze

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Środowisko obliczeniowe MATLAB I

dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Środowisko obliczeniowe MATLAB II

dr hab. Krzysztof Markowicz

zimowy

Sustainability: - Climate change

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Turbulencja i warstwa graniczna atmosfery

dr inż. Marta Wacławczyk

letni

Wstęp do Modelowania Chmur

dr Piotr Dziekan
dr Gustavo Abade

zimowy

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

zimowy

Wstęp do Optyki Fourierowskiej

dr hab. Rafał Kasztelanic

zimowy

Zespołowy projekt Studencki - BADANIE ROZKłADU PRZESTRZENNEGO KROPEL CHMUROWYCH NA OBRAZACH UZYSKANYCH TECHNIKĄ "NOŻA ŚWIETLNEGO"

zimowy/letni