IGFŚrodowisko obliczeniowe MATLAB II

dr hab. Krzysztof Markowicz

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Zajęcia mają na celu pogłębienie znajomości środowiska programistycznego Matlab i wykorzystanie jej do rozwiązywania zagadnień praktycznych. Kurs stanowi rozszerzenie zajęć MATLAB I. Wymagana znajomość algebry, analizy matematycznej oraz równań różniczkowych. Zalecana znajomość programowania.

Materiały do zajęc znadują się na stronie: http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja/wyklady/MATLAB2/

Kurs obejmuje 30 godzin pracy z Matlabem. Każdy z uczestników kursu ma do dyspozycji własny terminal Matlaba. W pierwszej części semetru student pracuje nad zagadnieniami zaproponowanymi przez prowadzącego zajęcia, natomiast w drugiej części pracuje indywidualnie nad zagadnieniem wybranym przez siebie. Prgram zajęc:

 

 1. Operacje wejścia wyjścia – czytanie rożnych formatów danych
 2. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
 3. Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych
 4. Klasteryzacja danych
 5. Generacja liczb losowych
 6. Testowanie hipotez statystycznych
 7. Regresja liniowa i nieliniowa
 8. Optymalizacja – zagadnienia minimalizacyjne
 9. Akwizycja danych pomiarowych
 10. Obiektowy system graficzny
 11. Graficzny interes użytkownika
 12. Kompilator oraz interfejs MEX
 13. Przetwarzanie obrazów
 14. Struktury danych w matlabie

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć