IGFPlazmonika

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Podsumowanie - Prezentacja
15 wykład - podsumowanie 2021-Final.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Bioczujniki plazmoniczne - Prezentacja
Wykład11-Czujniki plazmoniczne.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Plazmonika w fotowoltaice - Prezentacja
Wykład10 - Plazmonika w fotowoltaice.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład 9-Metamateriały ENZ, efekty nieliniowe, gorące elektrony - Skrypt do wykładu
Wykład9_Metamateriały_ENZ_efekty_nieliniowe_gorące_elektrony.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład 8-Metamateriały hiperboliczne - Skrypt do wykładu
Wykład8_Metamateriały_ośrodki hiperboliczne.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład 7-Metamateriały z ujemnym załamaniem
Wykład7_Metamateriały_ujemne załamanie.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład 6- Mikroskopia pola bliskiego
Wykład6_Mikroskopia SPM.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład 5-Nadrozdzielczość w polu dalekim
Wykład5_Nadrozdzielczość w polu dalekim.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Plazmony zlokalizowane - Prezentacja
Wykład4. Plazmony zlokalizowane.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wzmocniona transmisja przez otwory podfalowe - Prezentacja
Wykład3 - Wzmocniona transmisja przez otwory podfalowe + koncentratory 2021.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Powierzchniowy rezonans plazmonowy - Prezentacja
Wykład2. Cz1-2-Powierzchniowy rezonans plazmonowy.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład 1 -Wprowadzenie
Wykład1_Wprowadzenie.pdf
Wykład