IGFFizyka Procesów Klimatycznych

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

1. Podstawowe pojęcia: system klimatyczny, procesy klimatyczne, anomalie pogodowe i klimatyczne

2. Bilans energetyczny planety. Wymuszanie radiacyjne. Sprzężenia dodatnie i ujemne w systemie klimatycznym. Czułość klimatu

3. Efekt cieplarniany i gazy cieplarniane

4. Równowaga radiacyjna i radiacyjno-konwekcyjn, transport ciepła

5. Systemy obserwacji i pomiarów

6. Prosty model klimatu

7. Wymuszenie radiacyjne. Aerozole

8. Chmury w klimacie

9. Kriosfera i poziom morza

10. Cykl węglowy i cykl azotowy

11. Paleoklimatologia

12. Modelowanie klimatu

13. Naturalna zmienność klimatu, atrybucja, postrzeganie zmian klimatu

14. Historia fizyki klimatu

15. Raporty IPCC

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

14 kwietnia 2021 10:15

Kriosfera, poziom morza

Dokumenty do zajęć:
Wykład 06 - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2021-06.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

7 kwietnia 2021 10:15

Systemy pomiarowe, pomiary

Dokumenty do zajęć:
Wykład 05 - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2021-05.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

24 marca 2021 10:15

Transpoort energii, cyrkulacja globalna

Dokumenty do zajęć:
Wykład 04 - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2021-04.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

17 marca 2021 10:00

Gazy cieplarniane, transfer radiacyjny

Dokumenty do zajęć:
Wykład 03 - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2021-03.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

9 marca 2021 10:00

Bilans energii, efekt cieplarniany, wymuszanie radiacyjne, czułośc klimatu

Dokumenty do zajęć:
Wykład 02 - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2021-02.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

2 marca 2021 10:00

Klimat, pogoda

Dokumenty do zajęć:
Wykład 01 - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2021-01.pdf
Wykład