IGF(en) Pracownicy Zakładu Fizyki Atmosfery

...

FILTER

Found: 27


Scientific title First name Last name Position
Function
Organization unit Email address Phone number
Localisation
dr Gustavo Abade adiunkt
IGF, ZFA gustavo.abade@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 028
ul. Pasteura 5, B4.28
mgr Emmanuel Akinlabi asystent naukowy
IGF, ZFA Emmanuel.Akinlabi@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
mgr Farnoush Ataei doktorantka
IGF, ZFA Farnoush.Ataei@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
mgr Michał Chiliński doktorant
IGF, ZFA mich@igf.fuw.edu.pl
ul. Banacha 2c, 202
mgr inż. Krzysztof Dudek główny specjalista
IGF kdudek@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 029
ul. Pasteura 5, B4.29
dr Piotr Dziekan adiunkt naukowy
IGF, ZFA pdziekan@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 028
ul. Pasteura 5, 4.28
mgr Anna Górska doktorantka
IGF, ZFA anna.gorska@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
prof. dr hab. Krzysztof Haman profesor emetytowany
wolontariusz
IGF, ZFA khaman@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 048
ul. Pasteura 5, B4.48
mgr Łucja Janicka doktorantka
IGF, ZFA lucja.janicka@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 021
ul. Pasteura 5, B4.21
mgr Katarzyna Karpińska doktorantka
samodzielny referent
IGF, ZFA karpinska@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 031
ul. Pasteura 5, B4.31
mgr inż. Marcin Kuhiwczak samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny
IGF, ZFA marcin.kuhiwczak@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 029
ul. Pasteura 5, B4.29
dr inż. Wojciech Kumala specjalista
IGF, ZFA kumala@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 054
ul. Pasteura 5, B4.54
mgr Justyna Lisok doktorantka
IGF, ZFA jlisok@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 038
ul. Pasteura 5, B4.38
dr Yongfeng Ma adiunkt
IGF, ZFA yfma@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski profesor nadzwyczajny
Dyrektor IGF
IGF, ZFA malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 042
ul. Pasteura 5, B4.42
dr hab. Krzysztof Markowicz profesor nadzwyczajny
Kierownik zakładu ZFA
IGF, ZFA kmark@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 047
ul. Pasteura 5, B4.47
mgr Moein Mohammadi asystent naukowy
doktorant
IGF, ZFA Moein.Mohammadi@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 7, B4.24
mgr Jakub Nowak doktorant
IGF, ZFA jnowak@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 030
ul. Pasteura 5, B4.30
mgr Małgorzata Nurek-Malinowska specjalista
Koordynator Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW
IGF, ZFA mnurek@igf.fuw.edu.pl
mnurek@fuw.edu.pl
+ 48 22 55 32 043
ul. Pasteura 5, B4.43
prof. dr hab. Hanna Pawłowska profesor nadzwyczajny
IGF, ZFA hanna.pawlowska@igf.fuw.edu.pl
48 22 55 32 035
ul. Pasteura 5, B4.35
dr Jesper G. Pedersen adiunkt
IGF, ZFA jesper@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 031
ul. Pasteura 5, B4.31
dr Iwona S. Stachlewska adiunkt
IGF, ZFA iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 046
ul. Pasteura 5, B4.46
mgr Dominika Szczepanik pracownik inżynieryjno-techniczny
IGF, ZFA dominika.szczepanik@igf.fuw.edu.pl
+48 22 553 20 38
ul. Pasteura 5, B4.38
dr inż. Marta Wacławczyk adiunkt
IGF, ZFA marta.waclawczyk@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 037
ul. Pasteura 5, B4.37
mgr Dongxiang Wang adiunkt naukowy
doktorant
IGF, ZFA Dongxiang.Wang@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
mgr Maciej Waruszewski doktorant
IGF, ZFA mwarusz@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 021
ul. Pasteura 5, B4.21
dr Olga Zawadzka adiunkt naukowy
IGF, ZFA zawadzka@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 038
ul. Pasteura 5, B4.38