IGFEmployees of the Department of Atmospheric Physics

...

FILTER

Found: 25


Scientific title First name Last name Position
Function
Organization unit Email address Phone number
Localisation
dr Gustavo Abade adiunkt
IG, DAP gustavo.abade@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 028
ul. Pasteura 5, B4.28
mgr Emmanuel Akinlabi asystent naukowy
IG, DAP Emmanuel.Akinlabi@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
mgr Michał Chiliński doktorant
IG, DAP mich@igf.fuw.edu.pl
ul. Banacha 2c, 202
mgr inż. Krzysztof Dudek główny specjalista
IG kdudek@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 029
ul. Pasteura 5, B4.29
dr Piotr Dziekan adiunkt naukowy
IG, DAP pdziekan@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 028
ul. Pasteura 5, 4.28
prof. dr hab. Wojciech Grabowski profesor afiliowany UW
IG, DAP grabow@ucar.edu
prof. dr hab. Krzysztof Haman profesor emetytowany
wolontariusz
IG, DAP khaman@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 048
ul. Pasteura 5, B4.48
mgr Łucja Janicka doktorantka
IG, DAP lucja.janicka@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 021
ul. Pasteura 5, B4.21
dr Aleksandra Kardaś specjalista naukowo-techniczny
IG, DAP akardas@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
mgr Katarzyna Karpińska doktorantka
specjalista inżynieryjno-techniczny
IG, DAP karpinska@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 031
ul. Pasteura 5, B4.31
dr inż. Wojciech Kumala specjalista naukowo-techniczny
IG, DAP kumala@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 054
ul. Pasteura 5, B4.54
mgr Justyna Lisok doktorantka
IG, DAP jlisok@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 038
ul. Pasteura 5, B4.38
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski profesor nadzwyczajny
Dyrektor IGF
IG, DAP malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 042
ul. Pasteura 5, B4.42
dr hab. Krzysztof Markowicz profesor nadzwyczajny
Kierownik zakładu ZFA
IG, DAP kmark@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 047
ul. Pasteura 5, B4.47
mgr Moein Mohammadi asystent naukowy
doktorant
IG, DAP Moein.Mohammadi@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 7, B4.24
mgr Jakub Nowak doktorant
IG, DAP jnowak@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 030
ul. Pasteura 5, B4.30
mgr Małgorzata Nurek-Malinowska specjalista
Koordynator Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW
IG, DAP mnurek@fuw.edu.pl
mnurek@fuw.edu.pl
+ 48 22 55 32 043
ul. Pasteura 5, B4.43
prof. dr hab. Hanna Pawłowska profesor nadzwyczajny
IG, DAP hanna.pawlowska@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 035
ul. Pasteura 5, B4.35
prof. dr hab. Piotr Smolarkiewicz profesor afiliowany UW
IG, DAP piotr.smolarkiewicz@ecmwf.int
dr Iwona S. Stachlewska adiunkt
IG, DAP iwona.stachlewska@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 046
ul. Pasteura 5, B4.46
mgr Dominika Szczepanik pracownik inżynieryjno-techniczny
IG, DAP dominika.szczepanik@igf.fuw.edu.pl
+48 22 553 20 38
ul. Pasteura 5, B4.38
dr inż. Marta Wacławczyk adiunkt
IG, DAP marta.waclawczyk@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 037
ul. Pasteura 5, B4.37
mgr Dongxiang Wang asystent naukowy
doktorant
IG, DAP Dongxiang.Wang@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 024
ul. Pasteura 5, B4.24
mgr Maciej Waruszewski doktorant
IG, DAP mwarusz@igf.fuw.edu.pl
+48 22 55 32 021
ul. Pasteura 5, B4.21
dr Olga Zawadzka adiunkt naukowy
IG, DAP olga.zawadzka@fuw.edu.pl
+48 22 55 32 038
ul. Pasteura 5, B4.38