IGFmgr inż. Krzysztof Dudek


 
Institute of Geophysics
ul. Pasteura 5, room: B4.29
+48 22 55 32 029
kdudek@igf.fuw.edu.pl

Nie

Education

Wyższe

Employment

Linia nr jeden
Linia nr dwa
Linia nr trzy

Linia nr cztery

Research project