IGFmgr inż. Krzysztof Dudek

Krzysztof Dudek
 
główny specjalista
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.29
+48 22 55 32 029
kdudek@fuw.edu.pl

Zatrudnienie

test

Projekt badawczy