IGFmgr inż. Krzysztof Dudek


 
główny specjalista
Instytut Geofizyki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.29
+48 22 55 32 029
kdudek@igf.fuw.edu.pl

Tak...nie

Wykształcenie

Wyższe

Zatrudnienie

Linia nr jeden
Linia nr dwa
Linia nr trzy

Linia nr cztery

Projekt badawczy