IGF


Piotr Dziekan
 
dr Piotr Dziekan
Assistant Professor
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.28
+48 22 55 32 028
pdziekan@igf.fuw.edu.pl
https://github.com/pdziekan
 • modelowanie mikrofizyki chmur metodami Lagranżowskimi
 • modelowanie chmur metodą Large Eddy Simulation
 • wpływ gigantycznych aerozoli na powstawanie deszczu
 • fluktuacje we wzroście kropli chmurowych poprzez koalescencję
 • zrównoleglone symulacje komputerowe na klastrach obliczeniowych
 • wykorzystanie kart graficznych do symulacji komputerowych

 

Employment

 • od 2015 adiunkt w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW

Education

 • 2010 - 2014 joint PhD studies at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw and the Pierre and Marie Curie University, Paris
 • 2004 - 2010 M.Sc. studies at the Faculty of Physics, Warsaw University of Technology

 

Scholarships

 • 2011 - 2014 French government scholarship "BGF doctorate en cotutelle"
 • 2010 - 2014 scholarship "International PhD Projects" from the Foundation for Polish Science

 

Scholarships and scientific stays abroad

 • 2010 - 2014 14 months spent at the Pierre and Marie Curie University, Paris

 

Awards

 • 2013, 2014 young researcher awards at the IPC, PAS
 • 2013 best 2013 paper at the IPC, PAS

Research project