IGF 
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
Professor Emeritus, volunteer
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.48
+ 48 22 55 32 048
jkopyst@mimuw.edu.pl

Employment

 • Instytut Geofizyki UW
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN

Membership in committees and organizations

Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział VII - Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych; Komitet Geofizyki

Promoter of doctoral dissertations

 • Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności - jąder kometarnych
  • autor rozprawy: Beata Dziak-Jankowska
 • Wieloskładnikowe mieszaniny skalno-lodowe: modelowanie satelitów lodowych i komet
  • autor rozprawy: Konrad Kossacki

Education

 • 2008, autor rozprawy habilitacyjnej: Piotr Gronkowski
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Badania fizyki wybuchów komet. Analiza potencjalnych źródeł zjawiska związanych z kolizjami komet, termodynamiczną ewolucja ich jąder oraz destrukcją materii kometarnej
 • 2000, autor rozprawy habilitacyjnej: Paweł Oberc
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Dezintegracja agregatów pyłowych w otoczeniu komety Halle'a a badania na podstawie rejestracji pól elektrycznych i pyłu, wykonanych przez sondy Vega
 • 2002, autor rozprawy doktorskiej: Monika Wilde-Piórko
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Modelowanie sejsmicznej struktury skorupy i górnego płaszcza ziemi na podstawie funkcji odbioru
 • 2006, autor rozprawy habilitacyjnej: Tomasz Ernst
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wykorzystanie pomiarów magnetotellurycznych do poszukiwania i analizy prekursorów trzęsień ziemi

Research and scientific works

 • Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur powierzchniowych ciał skalnolodowych stałych Układu Słonecznego
  Okres realizacji: 2007-2010
 • Ewolucja satelitów lodowych: wpływ oddziaływania pływowego na konwekcję w ich wnętrzach
  Okres realizacji: 2001-2003

Research project

PhD

Msc

Bachelor

Doctoral dissertations

Master of Science Dissartations


 • Adam Amborski, Wydział Fizyki, 2005

Bachelor thesis