IGFDoctoral dissertation

Wieloskładnikowe mieszaniny skalno-lodowe: modelowanie satelitów lodowych i komet

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Konrad Kossacki

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki UW

1996


Back