IGFProject

Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych

Narodowe Centrum Nauki, OPUS


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Litospheric Physics Department

Project realisation: July 9, 2015 - July 8, 2018

dr hab. Konrad Kossacki Project leader
dr Katarzyna Misiura Investigator
prof. dr hab. Leszek Czechowski Investigator
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński Investigator

Co-contractors:

<p>dr Piotr Witek</p>

Słowa kluczowe:

lód, erozja, sublimacja, płynięcie, komety


Back