IGFResearch project

Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych

Project leader:
dr hab. Konrad Kossacki
Funding institution:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Realization period:
July 9, 2015 - July 8, 2018
dr hab. Konrad Kossacki Project leader
prof. dr hab. Leszek Czechowski Investigator
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński Investigator
dr Katarzyna Misiura Investigator

Co-contractors:

dr Piotr Witek

Słowa kluczowe:

lód, erozja, sublimacja, płynięcie, komety


Back