IGF 
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
profesor emerytowany, wolontariusz
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.38
+ 48 22 55 32 038
jkopyst@mimuw.edu.pl

Zatrudnienie

 • Instytut Geofizyki UW
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział VII - Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych; Komitet Geofizyki

Promotor prac doktorskich

 • Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności - jąder kometarnych
  • autor rozprawy: Beata Dziak-Jankowska
 • Wieloskładnikowe mieszaniny skalno-lodowe: modelowanie satelitów lodowych i komet
  • autor rozprawy: Konrad Kossacki

Wykształcenie

 • 2008, autor rozprawy habilitacyjnej: Piotr Gronkowski
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Badania fizyki wybuchów komet. Analiza potencjalnych źródeł zjawiska związanych z kolizjami komet, termodynamiczną ewolucja ich jąder oraz destrukcją materii kometarnej
 • 2000, autor rozprawy habilitacyjnej: Paweł Oberc
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Dezintegracja agregatów pyłowych w otoczeniu komety Halle'a a badania na podstawie rejestracji pól elektrycznych i pyłu, wykonanych przez sondy Vega
 • 2002, autor rozprawy doktorskiej: Monika Wilde-Piórko
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Modelowanie sejsmicznej struktury skorupy i górnego płaszcza ziemi na podstawie funkcji odbioru
 • 2006, autor rozprawy habilitacyjnej: Tomasz Ernst
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wykorzystanie pomiarów magnetotellurycznych do poszukiwania i analizy prekursorów trzęsień ziemi

Prace naukowo-badawcze

 • Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur powierzchniowych ciał skalnolodowych stałych Układu Słonecznego
  Okres realizacji: 2007-2010
 • Ewolucja satelitów lodowych: wpływ oddziaływania pływowego na konwekcję w ich wnętrzach
  Okres realizacji: 2001-2003

Projekt badawczy

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie