IGFProject

Ewolucja satelitów lodowych: wpływ oddziaływania pływowego na konwekcję w ich wnętrzach

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Litospheric Physics Department

Project realisation: March 1, 2001 - Feb. 28, 2003

Opracowano model konwekcji wewnątrz satelitów lodowych z uwzględnieniem rozkładu źródeł ciepła pochodzącego od grzania pływowego oraz radiogenicznych źródeł ciepła rozproszonego w składowej mineralnej satelitów. Przeprowadzono modelowanie ewolucji satelitów niezdyferencjowanych tj. takich, że cały satelita stanowi jednorodną mieszaninę lodu i składników mineralnych. W tym przypadku ciepło radiogeniczne jest produkowane w całej objętości satelity. Model rozkładu pływowych źródeł ciepła przedstawiono jako funkcję zależną od orientacji elementu objętości w satelicie względem kierunku od satelity do planety, którą satelita obiega (obieg satelity jest synchroniczny z jego rotacją). Rozpatrywno satelity średniej wielkości tj. o promieniach od 200 do 800 km. Modelowanie numeryczne wykonano przy swobodnych lub sztywnych warunkach brzegowych na powierzchni satelity. Stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy kierunkiem satelita-planeta i orientacją komórek konwekcyjnych.


Back