IGFMateriały dydaktyczne


PRZEDMIOTY
Przedmiot Koordynator przedmiotu Semestr

Atmosphere and ocean dynamics

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Atmospheric Thermodynamics

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

letni

Climate Change 4030-CC

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

zimowy

Cloud Physics

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

zimowy

Fizyka Pogody i Klimatu

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
dr hab. Krzysztof Markowicz

zimowy

Fizyka Procesów Klimatycznych

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
dr hab. Krzysztof Markowicz

letni

Geophysical laboratory I / II (Academic year 2021/2022)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy/letni

Ill-posed problems in atmospheric physics (1103-5`ZZPFA) winter 2021

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy

Intellectual Property and Entrepreneurship

prof. dr hab. Ryszard Buczyński

zimowy

Introduction to cloud modeling

dr Gustavo Abade

zimowy

Laser techniques in studies of aerosol and clouds (1103-5`TLWBA) winter 2021

dr hab. Iwona S. Stachlewska

zimowy

Metody Numeryczne w Optyce

dr Tomasz Stefaniuk
dr Piotr Wróbel

zimowy

Optyka Geometryczna i Instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

zimowy

Plazmonika

dr Tomasz Stefaniuk
dr Piotr Wróbel

letni

Proseminar Geophysics

dr Gustavo Abade

zimowy/letni

Proseminarium Fotoniki

dr hab. Rafał Kotyński
dr Piotr Wróbel

letni

Selected Topics in Fluid Mechanics / Advanced Graduante Fluid Mechanics

dr Gustavo Abade

letni

Wstęp do Optyki Fourierowskiej

dr hab. Rafał Kasztelanic

zimowy

Własność Intelektualna i Przedsiębiorczość

prof. dr hab. Ryszard Buczyński

zimowy