IGFFizyka Procesów Klimatycznych

Rok akademicki: 2021/2022
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

18 maja 2022 10:00

Paleoklimatologia

Dokumenty do zajęć:
Paleoklimatologia - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-paleoklimatologia.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

11 maja 2022 10:00

Dokumenty do zajęć:
Aerozole i chmury - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-chmury.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
Proste modele klimatu - Prezentacja
FizykaProcesówKlimatycznych-2022-06.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

27 kwietnia 2022 10:15

Dokumenty do zajęć:
Modelowanie klimatu - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-08.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

13 kwietnia 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Kriosfera i poziom morza - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-06.pdf

Szymon P. Malinowski

9 marca 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Historia naukowa fizyki klimatu - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-01.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
Monitoring systemu klimatycznego - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-05.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wymuszanie radiacyjne - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-04.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Budżet radiacyjny i wymuszania radiacyjne - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-03.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
Wstęp - Prezentacja
FizykaProcesowKlimatycznych-2022-01.pdf
Wykład