IGFFizyka Pogody i Klimatu

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z fizycznym opisem najważniejszych zjawisk zachodzących w atmosferze ziemskiej, które rządzą pogodą i klimatem.

Syllabus

  1. Pogoda i klimat: deterministyczny i deterministyczno-stochastyczny opis zjawisk atmosferycznych.
  2. Bilans energetyczny atmosfery. Transfer radiacyjny w atmosferze. Efekt cieplarniany. Równowaga konwekcyjno-radiacyjna. Rola aerozolu i chmur w bilansie energetycznym.
  3. Podstawy termodynamiki atmosfery: stała gazowa powietrza suchego, wilgotnośc temperatura wirtualna. Równowaga hydrostatyczna atmosfery i temperatura potencjalna. Kondensacja i parowanie. Chmury i opady.
  4. Podstawowe wiadomości o cyrkulacjach atmosferycznych. Wieloskalowość i oddziaływania międzyskalowe. Równania podstawowe (primitive equations). Przepływy w skali synoptycznej, przybliżenie geostroficzne. Turbulencja.
  5. Cyrkulacje atmosferyczne i oceaniczne jako mechanizmy redystrybucji energii. Globalna cyrkulacja atmosfery i jej najważniejsze zaburzenia (monsuny, ENSO). Cyrkulacja termohalinowa oceanów.
  6. Skale czasu procesów rządzących zmianami klimatu. Globalne zmiany klimatu: przyczyny naturalne i antropogeniczne.
  7. Niestabilność przepływów atmosferycznych. Pojęcie przewidywalności zjawisk atmosferycznych (predictability). Problem niedokładnej znajomości stanu początkowego ("efekt motyla") i problem niepełnej znajomości systemu. Prognozowanie pogody i klimatu.

Literatura

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Earth--Atmospheric--and-Planetary-Sciences/12-842Fall-2008/LectureNotes/index.htm 

wybrane zagadnienie z http://www.meted.ucar.edu/

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Szymon P. Malinowski

25 stycznia 2021 17:00

Pytania egzaminacyjne

Odnośnik do zarejestrowanych wykładów:

https://drive.google.com/drive/folders/171Mprdyyjs1G7DEA-VvDRCc21JT7JaTV?usp=sharing

Dokumenty do zajęć:
Pytania egzaminacyjne - Informacje dla studentów
FizykaPogody&Klimatu_pytania2020-21.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

25 stycznia 2021 13:15

Termodunamika, stabilnośc, chmury.

Dokumenty do zajęć:
Termodunamika, stabilnośc, chmury. - Prezentacja
F-PiK-2021-stabilnosc_kondensacja.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

18 stycznia 2021 13:15

Wieloskalowośc przepływow, cyrkulacje

Dokumenty do zajęć:
Wieloskalowośc przepływow, cyrkulacje - Prezentacja
F-PiK-2020-wieloskalowosc-cyrkulacje.pdf
Cyrkulacje - skrypt - Skrypt do wykładu
FPiK-W01-skrypt.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

11 stycznia 2021 13:00

Przepływy, siły, przybliżenie geostroficzne.

Dokumenty do zajęć:
Przepływy, siły, przybliżenie geostroficzne. - Prezentacja
F-PiK-2020-siły-ruch-geostroficzne.pdf
Przepływy, siły, przybliżenie geostroficzne - skrypt - Skrypt do wykładu
FPiK-Sily_i_ruch-skrypt.pdf
Wykład

Szymon P. Malinowski

14 grudnia 2020 14:15

Dokumenty do zajęć:
Prognoza pogody - Prezentacja
F-PiK-2020-prognoza-pogody.pdf
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
System klimatyczny
Wyklad5SystemKlimatyczny.ppt
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
- Prezentacja
Wyklad4ProsteModeleKlimatu.ppt
Wykład

Krzysztof Markowicz

Wykład
Dokumenty do zajęć:
Transfer promieniowania w atmosferze - Prezentacja
Wyklad3TransferPromieniowania.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wprowadzenie do promieniowania w atmosferze - Prezentacja
Wyklad2.ppt
Wyklad2PromieniowaniawAtmosferze.ppt
Wykład