IGFLaboratorium Transferu Radiacyjnego/ dr hab. Krzysztof Markowicz

Laboratorium Transferu Radiacyjnego/ dr hab. Krzysztof Markowicz
Laboratorium: Badawcze
Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA
Status: dostępny
Miejsce: ul. Pasteura 5,
Kierownik: Krzysztof Markowicz
Opiekun techniczny: Wojciech Kumala

W Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) prowadzimy pomiary własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych oraz chmur, jak również składowych strumieni radiacyjnych i strumieni ciepła odczuwalnego oraz utajonego na powierzchni ziemi. Pomiary prowadzone w LTR prowadzone są z wykorzystaniem technik in-situ oraz metod zdalnych. Główna część LTR znajduje się na platformie pomiarowej na dachu budynku Wydziału Fizyki, gdzie umieszczone są przyrządy optyczne, stacja meteorologiczna i czerpnie powietrza do pomiaru własności optycznych oraz mikrofizycznych aerozolu. Na wyposażeniu LTR znajduje się stanowisko do kalibracji radiometrów słonecznych. Większość pomiarów prowadzonych w LTR wykonywanych jest w trybie ciągłym. W kilku przypadkach wykonywane są pomiary manualne, w tym fotometrem słonecznym, przenośnym bilansomierzem oraz ręcznym spektrometrem. Część przyrządów pomiarowych LTR jest zainstalowana w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz w stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu. Na wyposażeniu laboratorium jest również samochód badawczy, w którym zainstalowana jest aparatura do pomiarów własności optycznych aerozolu w trybie in-situ. Dodatkowo w samochodzie możliwe jest zainstalowanie przenośnego lidaru lub ceilometru.

Wyniki pomiarów wykonywanych w LTR są wizualizowane na stronie:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/PolandAODdata.php

Opis bazy danych znajduje się tutaj:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/Poland-AODbazadanych.pdf

 

 

W skład LTR wchodzi platforma pomiarowa na dachu budynku, samochód badawczy oraz pomieszczenia laboratoryjne (B4.55 oraz B4.57).

Lista sprzętu pomiarowego:

- automatyczna stacja meteorologiczna WXT510
- anemometr ultradźwiękowy Young 81000
- radiometry: pyranometry (CM21 CM22), pyrgeometr (CGR3), 
- sun tracker STR22,
- fotometr słoneczny Microtops
- radiometr słoneczny MFR-7 ShadowBand
- fotoakustyczny przyrząd PAX532
- fotoakustyczny przyrząd PAX870
- mikro aethalometry AE-51
- liczniki czastek OPC-N2
- ceilometer CHM-15K
- prototypowy lidar mikroimpulsowy
- nephelometr Aurora 4000
- aethelometr AE31
- zestaw do odbioru danych satelitarnych z satelity MSG
- zestaw do odbioru danych radiosondażowych.

 


« Cofnij