IGFSeminarium fizyki atmosfery

Koordynator: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny fizyki atmosfery, meteorologii, klimatologii i oceanologii. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje:

  • dynamikę atmosfery,
  • mikrofizykę i dynamikę chmur,
  • aerozole atmosferyczne,
  • promieniowanie w atmosferze,
  • pogodę i klimat,
  • modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych.

Prelegentami seminariów są pracownicy i doktoranci Zakładu Fizyki Atmosfery w Instytucie Geofizyki oraz innych krajowych i zagranicznych instytutów naukowych zajmujących się problemami związanymi z badaniem atmosfery.

Seminaria prowadzone są w języku angielskim.

BIEŻĄCE SEMINARIA


The optical properties of the atmosphere impact on CO2 exchange between the wetland ecosystem and the atmosphere

15 grudnia 2023, ul. Pasteura 5, B4.58 and online via ZOOM

dr hab. Bogdan Chojnicki

A unified model for turbulence, convection and clouds for the CliMA Earth System Model

12 stycznia 2024, ul. Pasteura 5, B4.58 and online via ZOOM

dr Anna Jaruga