IGFSeminarium nauk o widzeniu

Koordynator: dr hab. Jacek Pniewski

Na seminarium przedstawiane są referaty z zakresu szeroko rozumianej nauki o widzeniu (w tym optometrii, optyki okularowej, ortoptyki, okulistyki, optyki biomedycznej itp.).

Prezenterami są naukowcy oraz praktycy z w/w dziedzin oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Fotoniki.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Wyniki najnowszych badań skuteczności soczewek MiyoSMART

25 maja 2022, ul. Pasteura 5, sala B2.08a

mgr Sylwia Kijewska

OCT w ilościowej ocenie przepływów krwi w oku i nie tylko

8 czerwca 2022, ul. Pasteura 5, sala B2.08a

mgr Ewelina Pijewska