IGFSeminarium nauk o widzeniu

Koordynator: dr hab. Jacek Pniewski

Na seminarium przedstawiane są referaty z zakresu szeroko rozumianej nauki o widzeniu (w tym optometrii, optyki okularowej, ortoptyki, okulistyki, optyki biomedycznej itp.).

Prezenterami są naukowcy oraz praktycy z w/w dziedzin oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Fotoniki.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Diagnostyka okulistyczna okiem elektroradiologa

7 czerwca 2023, ul. Pasteura 5, sala B2.08a

dr n. med Anna Kowalik

Od oka do mózgu, czyli anatomia i fizjologia widzenia

14 czerwca 2023, ul. Pasteura 5, sala B2.08a

dr n. med. Piotr Fryczkowski