IGFSeminarium nauk o widzeniu

Koordynator: dr hab. Jacek Pniewski

Na seminarium przedstawiane są referaty z zakresu szeroko rozumianej nauki o widzeniu (w tym optometrii, optyki okularowej, ortoptyki, okulistyki, optyki biomedycznej itp.).

Prezenterami są naukowcy oraz praktycy z w/w dziedzin oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Fotoniki.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Dwa spektrometry, wiele korzyści: Nowe możliwości dla technologii OCT

6 grudnia 2023, ul. Pasteura 5, B2.08a

Dr Piotr Kasprzycki

Bezpośrednie pomiary wywołanych strumieniem powietrza odkształceń rogówki

13 grudnia 2023, ul. Pasteura 5, B2.08a

Dr Karol Karnowski