IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Koordynator: dr hab. Konrad Kossacki

Nasze seminaria poświęcone są fizyce różnych obiektów Układu Słonecznego. Prezentowane są badania teoretyczne, laboratoryjne oraz wykonywane przy użyciu sond kosmicznych, takich jak misja Rosetta/Philae, obejmująca lądowanie na powierzchni komety, czy misja Comet Interceptor do komety po raz pierwszy zbliżającej się do Ziemi.

Tematyka seminariów obejmuje między innymi: badania sejsmiczne wnętrza Ziemi, symulacje ewolucji metanowych rzek na Tytanie, księżycu Saturna, symulacje teoretyczne i laboratoryjne ewolucji komet.
Prelegentami są zarówno pracownicy Instytutu Geofizyki, jak i zaproszeni goście z ośrodków naukowych z Polski i innych krajów.

Seminaria odbywają się w wybrane piątki, obecnie w formie zdalnej.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Brak bieżących semianriów