IGFDoctoral dissertation

Zastosowanie dronów do profilowania aerozoli absorbujących w dolnej troposferze

mgr Michał Chiliński

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

Sept. 18, 2019, 11 a.m., ul. Pasteura 5, 0.22c


Back