IGFObrona rozprawy doktorskiej

Zastosowanie dronów do profilowania aerozoli absorbujących w dolnej troposferze

mgr Michał Chiliński

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

18 września 2019 11:00, ul. Pasteura 5, 0.22c

Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW
Drugi promotor: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN)
  dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Z pracą można się zapoznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej jest umieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizyki pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html


Cofnij