IGFSeminar in lithosphere and planetology physics

dr Marcin Wesołowski

Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

March 29, 2019, 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, B4.58


Back