IGFPhotonics Seminar

Modelowanie plazmonów w nanocząstkach metali metodą ab-initio

mgr Krzysztof Czajkowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

Nov. 14, 2019, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02


Back