IGFSeminarium fotoniki

Modelowanie plazmonów w nanocząstkach metali metodą ab-initio

mgr Krzysztof Czajkowski

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

14 listopada 2019 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02


Cofnij