IGFLearning materials


Courses

FILTER
Course Course coordinator Semester

Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery

dr hab. Krzysztof Markowicz

summer

Fizyka Procesów Klimatycznych

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

summer

Plazmonika

dr Piotr Wróbel
dr Tomasz Stefaniuk

summer

Metody numeryczne w optyce

dr Tomasz Stefaniuk
dr Piotr Wróbel

winter

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

winter

Atmosphere and ocean dynamics

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

winter

Climate mechanism - global warming by physicist

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

winter

Cloud Physics

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

winter

Data processing in the meteorology

dr hab. Krzysztof Markowicz

summer

Geometrical and instrumental optics

dr hab. Rafał Kasztelanic

winter

Geophysical Laboratory I/II

dr hab. Iwona S. Stachlewska

winter/summer

Ill-posed problems in atmospheric physics (1103-5`ZZPFA)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

winter

Introduction to Fourier Optics

dr hab. Rafał Kasztelanic

winter

Laser techniques in studies of aerosol and clouds (1103-5`TLWBA)

dr hab. Iwona S. Stachlewska

winter

MATLAB programming I

dr hab. Krzysztof Markowicz

summer

Physical principles of the remote Sensing

dr hab. Krzysztof Markowicz

winter

Thermodynamics of the atmosphere

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

summer

Turbulence and atmospheric boundary layer

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

winter

Własność intelektualna i przedsiebiorczość

prof. dr hab. Ryszard Buczyński

winter