IGFMateriały dydaktyczne - lista przedmiotów


FILTR
Przedmiot / Prowadzący Kierunek Semestr

Termodynamika atmosfery

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka atmosfery

letni
szczegóły

Proseminarium Fotoniki

dr hab. Rafał Kotyński, dr Piotr Wróbel

Fizyka (studia II stopnia), Inżynieria nanostruktur, Fotonika

letni
szczegóły

Metody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

dr hab. Rafał Kotyński

Inżynieria nanostruktur, Fotonika

letni
szczegóły

Laser techniques in studies of aerosol and clouds (1103-5`TLWBA)

dr Iwona S. Stachlewska

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery, Geofizyka (Fizyka, II stopień)

letni
szczegóły

Ill-posed problems in atmospheric physics (1103-5`ZZPFA)

dr Iwona S. Stachlewska

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka atmosfery, Geofizyka (Fizyka, II stopień)

letni
szczegóły

Procesy radiacyjne w atmosferze

dr hab. Krzysztof Markowicz

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka atmosfery

letni
szczegóły

Turbulencja i warstwa graniczna atmosfery

dr inż. Marta Wacławczyk, prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka atmosfery, Geofizyka (Fizyka, II stopień)

zimowy
szczegóły

Fizyka we współczesnym świecie

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery, Inżynieria nanostruktur, Geofizyka dla Geologów

zimowy
szczegóły

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Optyka Okularowa i Optometria, Optyka okularowa

zimowy
szczegóły

Środowisko obliczeniowe MATLAB II

dr hab. Krzysztof Markowicz

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery, Fotonika, Geofizyka (Fizyka, II stopień), Geofizyka dla Geologów

zimowy
szczegóły

Pracownia geofizyczna I/II

dr hab. Krzysztof Markowicz

Geofizyka (Fizyka, II stopień)

zimowy
szczegóły

Fizyka Pogody i Klimatu

prof. dr hab. Hanna Pawłowska, prof. dr hab. Szymon P. Malinowski,
dr hab. Krzysztof Markowicz

Fizyka I stopień, Fizyka atmosfery

zimowy
szczegóły

Fizyka chmur

prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Fizyka (studia II stopnia), Fizyka atmosfery

zimowy
szczegóły

Pracownia geofizyczna I / II (17/18)

Geofizyka (Fizyka, II stopień), Geofizyka dla Geologów

zimowy
szczegóły