IGFEvents archive

Current events

FILTER
-
  Events
Coherent seeding of broadband, ultrafast thulium fiber amplifiers
Coherent seeding of broadband, ultrafast thulium fiber amplifiers
mgr Anupamaa Rampur
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
April 25, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Separating dynamical and thermodynamical impacts of climate change on daytime convective development over land
Separating dynamical and thermodynamical impacts of climate change on daytime convective development over land
prof. dr hab. Wojciech Grabowski
National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO
Seminar
April 12, 2019, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14
Symulacje numeryczne procesów kriowulkanicznych jako narzędzie projektowania kamery wielospektralnej w misji Enceladus Orbiter
lic. Jan Kotlarz, dr Natalia Zalewska
Seminar
April 12, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, B4.58
Migracja pierwiastków z grup IV i VI w nanowarstwach plazmonicznych
Migracja pierwiastków z grup IV i VI w nanowarstwach plazmonicznych
mgr Arkadiusz Ciesielski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
April 11, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Electricity of Nimbostratus and Stratus clouds inferred from ground-based  measurements at Geophysical Observatory in Swider, Poland, and from the atmospheric electric field measurements at Polish Polar Station in Hornsund, Spitsbergen
Electricity of Nimbostratus and Stratus clouds inferred from ground-based measurements at Geophysical Observatory in Swider, Poland, and from the atmospheric electric field measurements at Polish Polar Station in Hornsund, Spitsbergen
dr Anna Odzimek
Instytut Geofizyki PAN
Seminar
April 5, 2019, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14
Zsuwanie piasku z lodowego stoku o nachyleniu poniżej kąta zsypu
dr hab. Konrad Kossacki
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
April 5, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, B4.58
O migracji pyłów i ziaren lodowych na powierzchni wirującego jądra komety
dr Marcin Wesołowski
Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seminar
March 29, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, B4.58
Nanostructured optical components and fibers with arbitrary refractive index distribution
Nanostructured optical components and fibers with arbitrary refractive index distribution
dr. inż. Alicja Anuszkiewicz
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Seminar
March 28, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Identification of aerosol source regions based on aerosol physical parameter measurements supported by statistical analysis of air-mass backward trajectories.
Identification of aerosol source regions based on aerosol physical parameter measurements supported by statistical analysis of air-mass backward trajectories.
dr Artur Szkop
Instytut Geofizyki PAN
Seminar
March 22, 2019, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14
Poszukiwanie metanu na Marsie
dr Piotr Witek
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Seminar
March 22, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, B4.58
Photon correlations: a tool for imaging
Photon correlations: a tool for imaging
dr Radosław Łapkiewicz
Zakład Optyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
March 21, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Sejsmiczność Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego – zastosowanie kompleksowego monitoringu sejsmologicznego do analizy silnych wstrząsów w kopalniach miedzi
dr Łukasz Rudziński
Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminar
March 15, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, B4.58
Magnetyczne izolatory topologiczne
Magnetyczne izolatory topologiczne
dr. hab. Agnieszka Wołoś
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszwski
Seminar
March 14, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Aktywność kinematyczna górotworu Depresji Świebodzic, a rozkład czasowy silnych zdarzeń sejsmicznych w Monoklinie Przedsudeckiej, Niecce Górnośląskiej oraz Masywie Czeskim z wyszczególnieniem zdarzeń sejsmicznych o skutkach tragicznych
dr hab. Marek Kaczorowski, mgr Marcin Rudnicki, mgr inż. Ryszard Zdunek, mgr Roman Wronowski, dr inż. Damian Kasza
Seminar
March 8, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, B4.58
Porównanie dokładności pomiaru wady refrakcji za pomocą trzech różnych autorefraktometrów
Porównanie dokładności pomiaru wady refrakcji za pomocą trzech różnych autorefraktometrów
mgr Justyna Wosik
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
March 7, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
mgr Agnieszka Płonka
Seminar
March 1, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej
dr hab. Rafał Kotyński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminar
Feb. 28, 2019, 12:15 p.m.
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.
mgr Maciej Waruszewski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Defense of doctoral thesis
Feb. 22, 2019, 11:15 a.m.
ul. Pasteura 5, B0.14
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
dr Xiang-Yu Li
NORDITA, KTH & Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm University
Seminar
Jan. 25, 2019, 1:15 p.m.
ul. Pasteura 5, B0.14
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminar
Jan. 25, 2019, 9:30 a.m.
ul. Pasteura 5, sala B4.58