IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Tytuł / Autor Event type / Data / Miejsce
Aktywność kinematyczna górotworu Depresji Świebodzic, a rozkład czasowy silnych zdarzeń sejsmicznych w Monoklinie Przedsudeckiej, Niecce Górnośląskiej oraz Masywie Czeskim z wyszczególnieniem zdarzeń sejsmicznych o skutkach tragicznych
Aktywność kinematyczna górotworu Depresji Świebodzic, a rozkład czasowy silnych zdarzeń sejsmicznych w Monoklinie Przedsudeckiej, Niecce Górnośląskiej oraz Masywie Czeskim z wyszczególnieniem zdarzeń sejsmicznych o skutkach tragicznych
dr hab. Marek Kaczorowski, mgr Marcin Rudnicki, mgr inż. Ryszard Zdunek, mgr Roman Wronowski, dr inż. Damian Kasza
Seminarium
08-03-2019 09:30
ul. Pasteura 5, B4.58
Porównanie dokładności pomiaru wady refrakcji za pomocą trzech różnych autorefraktometrów
Porównanie dokładności pomiaru wady refrakcji za pomocą trzech różnych autorefraktometrów
mgr Justyna Wosik
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
07-03-2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
mgr Agnieszka Płonka
Seminarium
01-03-2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej
dr hab. Rafał Kotyński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
28-02-2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.
mgr Maciej Waruszewski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Obrona rozprawy doktorskiej
22-02-2019 11:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
dr Xiang-Yu Li
NORDITA, KTH & Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm University
Seminarium
25-01-2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
25-01-2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Czego fizyk-optyk może się nauczyć od innych optyków (w Londynie)
Czego fizyk-optyk może się nauczyć od innych optyków (w Londynie)
dr hab. Piotr Wasylczyk
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki
Seminarium
17-01-2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD
Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD
dr Olga Zawadzka
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
11-01-2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi
Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi
mgr inż. Dariusz Wójcik, dr hab. Wojciech Czuba, dr hab. Tomasz Janik
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
11-01-2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Experimental analysis of nanostructured gradient index microlens
Experimental analysis of nanostructured gradient index microlens
mgr Hue Thi Nguyen
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski oraz ITME
Seminarium
20-12-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015
mgr Justyna Lisok
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
14-12-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce
Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce
Dr hab. Paweł Wiejacz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja w Legionowie
Seminarium
14-12-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Detektory podczerwieni z plazmonicznym wzmocnieniem absorpcji
Detektory podczerwieni z plazmonicznym wzmocnieniem absorpcji
mgr Andrzej Janaszek
Vigo Systems S.A.
Seminarium
13-12-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Wysokorozdzielcze obrazowanie sejsmiczne wulkanu Santorini
Wysokorozdzielcze obrazowanie sejsmiczne wulkanu Santorini
Mgr Kajetan Chrapkiewicz, dr Michele Paulatto, prof. Joanna Morgan, PROTEUS team
Seminarium
07-12-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Strumienie aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki
Strumienie aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki
dr Piotr Markuszewski
Instytut Oceanologii PAN
Seminarium
30-11-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Płyta podolska, saksońska, bałtycka i ewolucja poglądów na brzeg kratonu
Płyta podolska, saksońska, bałtycka i ewolucja poglądów na brzeg kratonu
prof. dr hab. Marek Grad
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
30-11-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Nanostrukturalne powłoki powierzchniowe otrzymywane metodą ukierunkowanej samoorganizacji kopolimerów blokowych
Nanostrukturalne powłoki powierzchniowe otrzymywane metodą ukierunkowanej samoorganizacji kopolimerów blokowych
dr Paweł Majewski
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
29-11-2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Radiative transfer modelling with real data measured from drone vertical profiling
Radiative transfer modelling with real data measured from drone vertical profiling
mgr Michał Chiliński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
23-11-2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych
Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach geologicznych i mikrostrukturalnych
dr Maciej Łoziński, dr Piotr Ziółkowski, prof. Anna Wysocka
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
23-11-2018 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58