IGFArchiwum wydarzeń

Bieżące wydarzenia

FILTR
-
  Tytuł / Autor Event type / Data / Miejsce
Zsuwanie piasku z lodowego stoku o nachyleniu poniżej kąta zsypu
Zsuwanie piasku z lodowego stoku o nachyleniu poniżej kąta zsypu
dr hab. Konrad Kossacki
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
5 kwietnia 2019 09:30
ul. Pasteura 5, B4.58
O migracji pyłów i ziaren lodowych na powierzchni wirującego jądra komety
O migracji pyłów i ziaren lodowych na powierzchni wirującego jądra komety
dr Marcin Wesołowski
Wydział Matematyczno–Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno–Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seminarium
29 marca 2019 09:30
ul. Pasteura 5, B4.58
Nanostructured optical components and fibers with arbitrary refractive index distribution
Nanostructured optical components and fibers with arbitrary refractive index distribution
dr. inż. Alicja Anuszkiewicz
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Seminarium
28 marca 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Identification of aerosol source regions based on aerosol physical parameter measurements supported by statistical analysis of air-mass backward trajectories.
Identification of aerosol source regions based on aerosol physical parameter measurements supported by statistical analysis of air-mass backward trajectories.
dr Artur Szkop
Instytut Geofizyki PAN
Seminarium
22 marca 2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Poszukiwanie metanu na Marsie
Poszukiwanie metanu na Marsie
dr Piotr Witek
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Seminarium
22 marca 2019 09:30
ul. Pasteura 5, B4.58
Photon correlations: a tool for imaging
Photon correlations: a tool for imaging
dr Radosław Łapkiewicz
Zakład Optyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
21 marca 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Sejsmiczność Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego – zastosowanie kompleksowego monitoringu sejsmologicznego do analizy silnych wstrząsów w kopalniach miedzi
Sejsmiczność Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego – zastosowanie kompleksowego monitoringu sejsmologicznego do analizy silnych wstrząsów w kopalniach miedzi
dr Łukasz Rudziński
Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
15 marca 2019 09:30
ul. Pasteura 5, B4.58
Magnetyczne izolatory topologiczne
Magnetyczne izolatory topologiczne
dr. hab. Agnieszka Wołoś
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszwski
Seminarium
14 marca 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Aktywność kinematyczna górotworu Depresji Świebodzic, a rozkład czasowy silnych zdarzeń sejsmicznych w Monoklinie Przedsudeckiej, Niecce Górnośląskiej oraz Masywie Czeskim z wyszczególnieniem zdarzeń sejsmicznych o skutkach tragicznych
Aktywność kinematyczna górotworu Depresji Świebodzic, a rozkład czasowy silnych zdarzeń sejsmicznych w Monoklinie Przedsudeckiej, Niecce Górnośląskiej oraz Masywie Czeskim z wyszczególnieniem zdarzeń sejsmicznych o skutkach tragicznych
dr hab. Marek Kaczorowski, mgr Marcin Rudnicki, mgr inż. Ryszard Zdunek, mgr Roman Wronowski, dr inż. Damian Kasza
Seminarium
8 marca 2019 09:30
ul. Pasteura 5, B4.58
Porównanie dokładności pomiaru wady refrakcji za pomocą trzech różnych autorefraktometrów
Porównanie dokładności pomiaru wady refrakcji za pomocą trzech różnych autorefraktometrów
mgr Justyna Wosik
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
7 marca 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego
mgr Agnieszka Płonka
Seminarium
1 marca 2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej
dr hab. Rafał Kotyński
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
28 lutego 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.
Genuinely third-order advection scheme for atmospheric flows: the Multidimensional Positive Definite Advection Transport Algorithm approach.
mgr Maciej Waruszewski
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Obrona rozprawy doktorskiej
22 lutego 2019 11:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
Condensational and collisional growth of cloud droplets in a turbulent environment
dr Xiang-Yu Li
NORDITA, KTH & Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm University
Seminarium
25 stycznia 2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
Pasywny eksperyment sejsmiczny w Sudetach
dr hab. Piotr Środa, mgr inż. Monika Dec, mgr Julia Rewers
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
25 stycznia 2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Czego fizyk-optyk może się nauczyć od innych optyków (w Londynie)
Czego fizyk-optyk może się nauczyć od innych optyków (w Londynie)
dr hab. Piotr Wasylczyk
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Optyki
Seminarium
17 stycznia 2019 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD
Satelitarne badania własności optycznych aerozolu atmosferycznego - SEVIRI AOD
dr Olga Zawadzka
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
11 stycznia 2019 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14
Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi
Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi
mgr inż. Dariusz Wójcik, dr hab. Wojciech Czuba, dr hab. Tomasz Janik
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Seminarium
11 stycznia 2019 09:30
ul. Pasteura 5, sala B4.58
Experimental analysis of nanostructured gradient index microlens
Experimental analysis of nanostructured gradient index microlens
mgr Hue Thi Nguyen
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski oraz ITME
Seminarium
20 grudnia 2018 12:15
ul. Pasteura 5, sala 1.02
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015
Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015
mgr Justyna Lisok
Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Seminarium
14 grudnia 2018 13:15
ul. Pasteura 5, B0.14