IGFPhotonics Seminar

Synthetic spin-orbit interactions in a tuneable optical cavity

dr hab. Jacek Szczytko

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Fizyki Ciała Stałego

 

Feb. 27, 2020, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02


Back