IGFPhotonics Seminar

Experimental analysis of axial stress distribution in nanostructured core fused silica fibers

dr inż. Alicja Anuszkiewicz

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 

Dec. 5, 2019, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02


Back