IGFPhotonics Seminar

Przełączalne i chiralne nanomateriały plazmonowe zbudowane z ciekłokrystalicznych nanocząstek

dr Wiktor Lewandowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

Oct. 24, 2019, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02


Back